מקצועיות

מעבר מעבדות וחדרי מחשב הוא ניתוח לב פתוח בארגון. המעבר כולל בתוכו אינספור פרטים טכנולוגיים ולא פחות תפעוליים. סדר הפעולות הנכון, הדברים שאסור לשכוח והפעולות שחייבים לנקוט. כל פרט שכזה הוא סיכון וכל כישלון זעיר בביצוע המעבר עלול לעלות לחברה ב-down time.

תכנון

הגדרת תהליך הפרויקט מתחילתו ועד סופו, תכנון מפורט של כל שלבי המעבר של חדרי התקשורת וציוד המחשוב, תכנון העמדת השרתים על פי המיפוי ותכנון מערך ההובלה והאריזה. האירוע החד-פעמי של הארגון שלך הוא היום-יום שלנו.

ביצוע

פרויקט בשיטת Turnkey, כולל שלבים מקדימים לפני תחילת הפרויקט: מיפוי השרתים, סימון, פירוק והרכבה, אריזה ושינוע, גישור השרתים. הביצוע כולל ניהול צוותים מומחים כגון ביטוחים, ניהול צוותים מומחים בנושא מערכות אחסון, אבטחת מידע ועוד.

מקצועיות

מעבר מעבדות וחדרי מחשב הוא ניתוח לב פתוח בארגון. המעבר כולל בתוכו אינספור פרטים טכנולוגיים ולא פחות תפעוליים. סדר הפעולות הנכון, הדברים שאסור לשכוח והפעולות שחייבים לנקוט. כל פרט שכזה הוא סיכון וכל כישלון זעיר בביצוע המעבר עלול לעלות לחברה ב-down time.

תכנון

הגדרת תהליך הפרויקט מתחילתו ועד סופו, תכנון מפורט של כל שלבי המעבר של חדרי התקשורת וציוד המחשוב, תכנון העמדת השרתים על פי המיפוי ותכנון מערך ההובלה והאריזה. האירוע החד-פעמי של הארגון שלך הוא היום-יום שלנו.

ביצוע

פרויקט בשיטת Turnkey, כולל שלבים מקדימים לפני תחילת הפרויקט: מיפוי השרתים, סימון, פירוק והרכבה, אריזה ושינוע, גישור השרתים. הביצוע כולל ניהול צוותים מומחים כגון ביטוחים, ניהול צוותים מומחים בנושא מערכות אחסון, אבטחת מידע ועוד.
דילוג לתוכן