לקבלת ייעוץ חייגו
03-5442511
או מלאו את הפרטים:

טיפים להצלחה בשימוש בשירותי מיקור חוץ (Outsourcing)

השימוש בחברות מיקור חוץ, בעיקר לצרכי תפעול, נהייה נפוץ בקרב חברות מובילות בארץ ובעולם.
השימוש במיקור חוץ נודע כמייעל את הוצאות החברה ומאפשר את הפניית המשאבים לתחומים הרצויים. על מנת שזו תהיה התוצאה הבאה בעקבות העברת שירותי התפעול לחברת מיקור חוץ, יש לבצע תכנון מקדים הנוגע לתחומים המועברים לאחריות חברת מיקור החוץ ולאופי ההתקשרות עם חברת מיקור החוץ. אנו מציעים לכם כמה טיפים שיסייעו לכם להצליח בתהליך העברת שירותי התפעול לחברת מיקור חוץ:
• אפיון החברה:
ידע זה כוח – כדי שתוכל לדעת מה לדרוש מחברת מיקור החוץ וכדי לדעת את מידת החיסכון אליה תגיע בעקבות השימוש בשירותי מיקור החוץ, עליך לאפיין את חברתך על היבטיה השונים. על אפיון זה לכלול את: הוצאות לקניית חומרי גלם המיועדים לתפעול, הוצאות הכשרת עובדיך לנושאי תפעול, מיומנות החברה בתחומי פעילותה מתחומי התפעול ועד לנושאי הליבה. על אפיון החברה לכלול את כל מרכיביה ואת כל הגורמים הנכנסים למאזן שלה.
• בניית אסטרטגיה ארוכת טווח:
רק מי שמכוון רחוק יגיע רחוק – תכנון העברת שירותים שונים, בפרט שירותי התפעול של החברה, לחברת מיקור חוץ חייבת להיות מעיקרי התוכנית העסקית של חברתך. מטרת התוכנית העסקית היא לקבוע מטרות וציוני דרך להצלחת חברתך בטווח הקצר ובעיקר בטווח הארוך. מתוך שיקולי כדאיות ארוכי טווח תוכל לבנות בצורה חכמה יותר את תכנית השימוש באמצעי מיקור חוץ.
• שימוש באמצעי זהירות:
העברת שירותים ופעילות לחברת מיקור חוץ, מעבירה בצורה מסוימת את אופי קבלת ההחלטות לידי ספק חיצוני. על מנת לוודא כי הספק החיצוני מודע ומקבל את מטרות ויעדי החברה, יש לכלול במשא ומתן ובחוזה, תיאור מדויק של צפיות החברה מהספק. כדאי לקבוע תמריצים לספק על מנת להגדיל את האינטרס שלו בעמידה בצפיות החברה. מומלץ תמיד להקצות משאבים לפיתוח אמצעי פיקוח ובקרה על פעילות מיקור החוץ.
כמו כל תהליך והתחדשות לצד היתרונות מסתתרים גם סיכונים. אך השימוש באמצעים ובעצות האלו יאפשרו את ניצולן של כל היתרונות הגלומים במיקור חוץ באופן בטוח ואמין.

המאמר נכתב על ידי מר קובי אבקסיס, מנכ"ל Tif-All.